ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை

கிழமை ராகு காலம் எமகண்டம் குளிகை
ஞாயிறு மாலை 4:30 to 6 PM மதியம் 12:00 to 1:30 PM மதியம் 3 to 4:30 PM
திங்கள் காலை 7:30 to 9 AM காலை 10:30 AM to 12 மதியம் 1:30 to 3 PM
செவ்வாய் மதியம் 3 to 4:30 PM காலை 9 to 10:30 AM மதியம் 12:00 to 1:30 PM
புதன் மதியம் 12:00 to 1:30 PM காலை 7:30 to 9 AM காலை 10:30 AM to 12
வியாழன் மதியம் 1:30 to 3 PM காலை 6 to 7:30 AM காலை 9 to 10:30 AM
வெள்ளி காலை 10:30 AM to 12 மதியம் 3 to 4:30 PM காலை 7:30 to 9 AM
சனி காலை 9 to 10:30 AM மதியம் 1:30 to 3 PM காலை 6 to 7:30 AM

Rahu Kalam, Yamagandam and Gulikai

Day of week Rahu Kaalam Yamagandam Gulikai
Sunday 4:30 PM to 6 PM Noon 12:00 to 1:30 PM 3 PM to 4:30 PM
Monday 7:30 AM to 9 AM 10:30 AM to 12 1:30 PM to 3 PM
Tuesday 3 PM to 4:30 PM 9 AM to 10:30 AM Noon 12:00 to 1:30 PM
Wednesday Noon 12:00 to 1:30 PM 7:30 AM to 9 AM 10:30 AM to 12 Noon
Thursday 1:30 PM to 3 PM 6 AM to 7:30 AM 9 AM to 10:30 AM
Friday 10:30 AM to 12 Noon 3 PM to 4:30 PM 7:30 AM to 9 AM
Saturday 9 AM to 10:30 AM 1:30 PM to 3 PM 6 AM to 7:30 AM